Rólunk

lokáció

Sárvár nagy múltú nyugat-dunántúli kisváros, amely Vas vármegye földrajzi tengelyét képező Rába folyó két partján, a Gyöngyös patak torkolati térségében fekszik.

Sárvár története

A sokszínű, gazdag múlttal rendelkező Rába-völgyi település – melyet nem csak gyógyvizei miatt érdemes felkeresni – több, mint ezeresztendős történelme során számos kézzelfogható és a kultúra által megőrzött értéket halmozott fel.
1390 és 1534 között kisebb megszakításokkal a Kanizsai-család a vár és a település birtokosa. Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya 1534-ben kötött házasságával Sárvár és a többi Kanizsai birtok a Nádasdyak tulajdonába került.
1 /

Visszatekintés

A török támadások után a humanista műveltségű Nádasdy Tamás Sárváron a pusztuló ország egyik kulturális központját hozta létre. 1534-ben iskolát alapított, amely még a reformáció kiemelkedő egyéniségének, Philipp Melanchtonnak az elismerését is kivívta. A földesúr 1537-ben nyomdát is létesített, amelynek több kiadványa ismert.
A nyomda első fennmaradt terméke egy latin-magyar nyelvtankönyv, a Grammatica Hungarolatina 1539-ben jelent meg Sylvester János tanítómester tollából. Sylvester ekkor már dolgozott az Új Testamentum magyarra fordításával, melyet 1541 januárjában nyomtattak. A kiadvány az első hazánkban nyomtatott magyar nyelvű könyvként művelődéstörténetünk kiemelkedő alkotása. Az Újszövetség kiadásának a nyomdai munkálatait az első képzett magyar nyomdász, Abádi Benedek végezte.

Nagy hírnévre tett szert emellett Nádasdy Tamás gyümölcsöskertje, valamint az európai fejedelmek hasonló jellegű gyűjteményeivel vetekedő, a család következő nemzedékei alatt tovább gyarapodó műkincsgyűjteménye. Nádasdy Tamás udvarában nemesifjak tanulták az udvari és vitézi életet, míg a nemes leányok a szellemi művelődés mellett a háztartásvezetés fortélyait is elsajátították.

A földesúri udvar nyitva állt a reformáció nagy alakjai, például a magyar Luthernek is nevezett Dévai Bíró Mátyás prédikátor, vagy
a katolikus hitben megmaradt Verancsics Antal humanista történetíró előtt. A vár palotaépülete folyamatosan bővült a reneszánsz stílust követő építkezéseknek köszönhetően. A Nádasdyak 1534 és 1671 között tartó közel másfél évszázados birtoklása alatt nyerte el a vár napjainkban is felismerhető, későreneszánsz formáját.

A Védelmi rendszer

Tamás fia, Nádasdy Ferenc (1555-1604) illetve unokája Nádasdy Pál (1598-1633) építtette a várható török támadás elhárítására a vár ötszögű védelmi rendszerét, amely ma is megcsodálható. A Nádasdy család kora ma is meghatározza a városszerkezetet. Olyan településrészek, mint Péntekfalu, Tizenháromváros és a Hegyközség ekkor kezdett betelepülni.

1 / 3

Sárvár, Gyógyvarázs

A XXI. század első évtizedében a település fejlődését az ipari kapacitás mellett az egészségturizmus fellendülése határozta meg. A kőolajkutatók 1961-ben gyógyvizet találtak, melynek hasznosítására 1968-ban felépült az első termálfürdő.
Sárvár 2012. október 19-én vehette át a gyógyhely minősítésről szóló oklevelet. „Sárvár – Gyógyvarázs” és „Sárvár – Arborétum” elnevezéssel egy egyéves eljárást követően a város két területe is megkapta a gyógyhelyi minősítést.

Sárvár gazdasági élete, turizmusban elfoglalt szerepe,  gazdag kulturális élete és a legendás sárvári vendégszeretet miatt Magyarország egyik legkedveltebb úticéljának számít, a vendégéjszakák számát tekintve pedig az ország TOP10 településeinek egyike.